Győr város közigazgatási területén 2017. április 10. – 2017. június 15. között az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény szerint ebösszeírásra kerül sor.

A tulajdonosoknak, ebtartóknak ebenként egy adatlapot kell kitölteni és azokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A korábbi ebösszeíráskor bejelentett ebeket  ismét be kell jelenteni.

 

Az vezetőség felhívja az ebtartók figyelmét, hogy amennyiben az eb évenkénti kötelező veszettség elleni védőoltása 2017. év első félévében lejárt vagy az ebösszeírás ideje alatt járna le, akkor az adatlap kitöltése előtt azt pótolják. Aki az adatszolgáltatási kötelezettségnek nem tesz eleget, az ebenként 30.000,- forint állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

 

Címlapfotó:cosmopolitan.hu

 

Követed már a Boldogulj Győrben oldalunkat Facebookon? Nem? ITT most megteheted. Kérünk, támogasd portálunkat! Ha anyagilag nem is támogatsz még bennünket, de kattints az oldalon lévő reklámra, azzal már ezt is megteszed! Köszönjük!

 

http://hirek.gyor.hu/cikk/ebosszeiras_2017.html

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) azt is közölte, hogy a médiatanács döntése értelmében a Lajta Rádió Kft. használhatja a Győr 103,1 MHz helyi kereskedelmi rádiós frekvenciát azt követően, hogy május közepén lejár a jelenleg itt sugárzó BMC Rádió jogosultsága.

 

Mint írták, az új médiaszolgáltató elődjéhez hasonlóan a Rádió 1 budapesti adásával hálózatba kapcsolódva működik majd. A pályázaton eredetileg két médiaszolgáltató indult, de a Turul Média Kft.-t alaki érvénytelenségre hivatkozva ki kellett zárni az eljárásból, és ez ellen a pályázó nem kért jogorvoslatot.

 

Követed már a Boldogulj Győrben oldalunkat Facebookon? Nem? ITT most megteheted. Kérünk, támogasd portálunkat! Ha anyagilag nem is támogatsz még bennünket, de kattints az oldalon lévő reklámra, azzal már ezt is megteszed! Köszönjük!

2017. január 1-től már lehetőség van arra, hogy az adózók az állandó jellegű HIPA bevallási kötelezettségüket az állami adó- és vámhatósághoz (NAV) teljesítsék. Nem szűnt meg azonban annak a lehetősége sem, hogy az adózók közvetlenül az önkormányzati adóhatóság felé továbbítsák az iparűzési adóbevallásokat.

 

Ez az egyszerűsítést célzó törvényi változás azoknál az önkormányzatoknál jelent segítséget az adózóknak, ahol nem tudták azt megteremteni, hogy elektronikusan ellenőrzött formában fogadják az adóbevallásokat, illetőleg azoknál, akik több száz önkormányzat felé nyújtanak be egyidejűleg adóbevallást. Ahol azonban működik az elektronikus HIPA bevallás (ÁNYK) rendszere (pl.: Győr Megyei Jogú Városban) ott célszerű továbbra is ezt a lehetőséget használni, hiszen így elkerülhetők a hibás bevallások.

 

FIGYELJEN, mert az állami adóhatóság rendszere befogadja a hibásan számolt illetve jogosulatlan személyektől érkező adóbevallásokat is. Az iparűzési adó ügyekben illetékes adóhatóságként azonban továbbra is az az önkormányzati adóhatóság jár el, amelynek önkormányzata a helyi adót bevezette.

 

Ennek okán a NAV a helyi iparűzési adóról szóló bevallást - befogadó nyugta kiadása mellett - késedelem és tartalmi vizsgálat nélkül, elektronikusan továbbítja az adóalany által megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóságnak. A NAV nem vizsgálja a benyújtási jogosultságot sem, annak céljából a beküldő adóazonosító jelét és nevét továbbítja csak az önkormányzati adóhatóságnak.

 

Az elmúlt időszakban az állami adóhatóságon keresztül beérkezett helyi iparűzési adóbevallások - szinte kivétel nélkül - hibásan érkeztek be az önkormányzati adóhatóságunkhoz, így azokat adózói illetve adóhatósági közreműködés nélkül nem lehetett feldolgozni.

 

Tájékoztatjuk az adózókat, hogy a hibásan beérkezett HIPA bevallások után /Art. 172. § (10)/ a magánszemély 20 ezer forintig, más adózó 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

 

A hibásan benyújtott adóbevallások elkerülése érdekében önkormányzati adóhatóságunk azt javasolja, hogy a WWW.GYOR.HU vagy EKOZIG.GYOR.EU / Adóügyek / Iparűzési adó linkről az általános nyomtatvány-kitöltő keretprogramra (ÁNYK) optimalizált HIPA bevallás kitöltő programját szíveskedjenek használni, mivel az szinte teljes körűen (számszaki és logikai algoritmusok alapján helyes adóévre, adóalapokra, űrlapokon számol és megfelelő adómértéket és adókedvezményt alkalmaz stb.) ellenőrzi az adóbevallás helyességét.

 

 

Címlapfotó:hir.ma

 

Követed már a Boldogulj Győrben oldalunkat Facebookon? Nem? ITT most megteheted. Kérünk, támogasd portálunkat! Ha anyagilag nem is támogatsz még bennünket, de kattints az oldalon lévő reklámra, azzal már ezt is megteszed! Köszönjük!

Hogyan kell a közúti ellenőrzés helyszínen igazolnunk, hogy a járművünk érvényes kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik?

 

A közúti ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy sok gépjárművezető nincs tisztában azzal, hogyan kell a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a helyszínen igazolni a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását.

 

A szabálysértésekről szóló jogszabály nem tartalmaz olyan szabálysértési tényállást, amely a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet fennállás igazolásának elmulasztását büntetni rendelné. Ebből következik, hogy ha a járművezető a rendőri intézkedése során nem tudja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezet fennállását igazolni, akkor ez a magatartás nem von maga után szankciót.

 

Ugyanakkor a közúti közlekedési szabályairól szóló jogszabály előírja, hogy a közlekedésben csak olyan járművel szabad részt venni, amelyre a külön jogszabályban meghatározattak szerinti kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezete fennáll.

 

A KRESZ 5. § (3) bekezdése többek között előírja, hogy amennyiben a közúti közlekedésben résztvevő gépjárműre nincs a külön jogszabályban meghatározattak szerinti kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet, akkor:

 

a) az üzemben tartó nem engedheti meg, hogy a vezető a járművel elinduljon és az elindulást köteles megakadályozni;

b) a vezető a járművel nem indulhat el és az elindulásra vonatkozó utasítás végrehajtását köteles megtagadni.

 

A KRESZ fenti rendelkezéseinek meg nem tartása alkalmas a Szab. tv. 224. § (1) bekezdése szerinti szabálysértés megállapítására.

 

A közúti közlekedésről szóló jogszabály szerint, amennyiben a közúti ellenőrzés során a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetének fennállása, vagy a mentesség a kötvénynyilvántartásból nem állapítható meg és azt a gépjármű vezetője sem tudja igazolni, az intézkedésről készült jelentés (feljelentés) egy példányát az ellenőrző hatóság öt napon belül megküldi az üzemben tartó lakcíme (székhelye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.

 

Követed már a Boldogulj Győrben oldalunkat Facebookon? Nem? ITT most megteheted. Kérünk, támogasd portálunkat! Ha anyagilag nem is támogatsz még bennünket, de kattints az oldalon lévő reklámra, azzal már ezt is megteszed! Köszönjük!

 

More Articles ...

Page 1 of 2